TDB
Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip 18 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrası kredinizi tanımlayabilmeniz için TC Kimlik numaranızı TTB Konu Başlığı ile geriatri@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz. --- Kongremize katılan tüm hekimlerimiz (statüsü ne olursa olsun) TTB-STE kredi puanından yararlanabilecektir.
Önemli Tarihler

Ana Konular

Ulusal Türk Geriatri 2021 “Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Kongresi” yaşlı sağlığının her alanını ve farklı boyutlarını kapsayan sözlü ve poster bildiri sunumlarına açıktır.
 • Aktif yaşlanma ve yaşam boyu yaklaşımları
 • Bağışıklama çalışmalarının yaşlılara yansıması
 • Covid-19 pandemisinin yaşlı sağlığına yansımaları
 • Demans, depresyon ve deliryumda korunma ve tedavi
 • Güncel bakış açısı ile anti aging
 • Günümüzde kurumda yaşlanma- riskler/önlemler
 • İleri yaşlarda eklem ağrılarına yaklaşım
 • İleri yaşlarda fiziksel aktivite/inaktivite
 • İleri yaşlarda ilaç reçeteleme-tedaviye erişim/uyum sorunları
 • İleri yaşlarda inkontinans sorunu-öneriler nelerdir?
 • İleri yaşlarda kardiyovasküler sorunlar ve tedavi yaklaşımları
 • İleri yaşlarda konstipasyon-korunma/tedavi
 • İnflamasyon ve yaşlanma
 • İzolasyonun ruh sağlığı açısından riskleri; önleme ve tedavi süreçleri
 • Klinik perspektiften gelecekteki tele-tıp uygulamalarının yaşlılık boyutu
 • Osteoartritte ağrı yönetimi
 • Osteoartritte güncel tedavi yaklaşımları/tedavi kılavuzları
 • Osteoporoz tedavisinde neredeyiz? Son kılavuzlar ne diyor?
 • Osteosarkopeniden korunma ve güncel tedavi önerileri
 • Pandemi nedeniyle ertelenen sağlık sorunları
 • Periferik damar hastalıkları-korunma/tedavi
 • Vitaminler ve minerallar
 • Yaş ayrımcılığı-toplumsal boyutu/güncel sorunlar
 • Yaşlanma sürecinde takviye edici gıdaların yeri
 • Yaşlıda sağlık taramaları/check up
 • Yaşlılar üzerindeki klinik araştırmalar-farkları/öneriler
 • Yaşlılarda basınç yaraları- Korunma ve tedavi yaklaşımları
 • Yaşlılarda derin ven trombozları
 • Yaşlılarda KOAH, solunum yetmezliği ve pulmoner tromboemboli
 • Yaşlılarda kronik ağrıya güncel yaklaşım
 • Yaşlılarda periodik sağlık taramaları/check up
 • Yaşlılarda sarkopeni tanı ve tedavisi
 • Yaşlılarda yara bakımı
 • Yaşlılık döneminin acil müdahale gerektiren sorunları